يک چند روزيه که سرم بشدت شلوغه  دوست داشتم مطالب اين وبلاگ رو به روز کنم ولی مگه ميشه؟ هوا بسيار خوب و من شديدا سرگرم گلکاری و سبزی کاری هستم عاشق اين کار شدم البته از زمانی که آمدم اينجا برای زندگی تا قبل از آن واقعا اينطور نبود خوب من مقصر نبودم زندگی شهر نشينی و کار اداری و از صبح تا شب تو خيابانهای شلوغ و پر سرو صدای تهران بودن  همينو ايجاب می کرد حالا که اينجام هر روز صبح که بيرون ميرم البته برای (نفس عميق کشيدن )  احساس خوبی دارم هوای خوب و  آواز پرنده ها و دورو برم پر از گل و سبزه .

دوست داشتم از کارهايی که تو اين چند روز انجام دادم عکس ميگرفتم و ميگذاشتم اينجا ولی متاسفانه دوربينم مثل اينکه ايرادی پيدا کرده حالا بايد منتظر بمونم تا درست بشه ولی خيال دارم يک مختصر بيو گرافی راجع به گلهايی که کاشتم و يا دارم  اينجا بنويسم با عکسهاشون البته اميدوارم که خوب از آب در بياد .

/ 0 نظر / 8 بازدید