# پرشین_بلاگ
داشتم با همسرم حرف ميزدم در مورد دوستش که به تازگی خانه ايی خريده بود و بانک موافق کرده که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

باران

     باز باران  با ترانهبا گوهر هاي فراوانمي خورد بر بام خانه من به پشت شيشه تنهاايستادهدر گذرهارودها راه اوفتاده با دوپاي کودکانهمي پريدم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
  امروز هوا  بارونی و گرفته است  اما من ديروز کلی گل کاشتم  
/ 0 نظر / 6 بازدید
اين روزها بحث داغی که زياد می شنويم يا می خونيم برنامه انرژی هسته ايی ايران هست چيزی که برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید