# وبلاگ
    من اين شعر سهراب رو خيلی دوست دارم   روزيخواهم آمد و پيامي خواهم آورددر رگ ها ، نور خواهم ريختو صدا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
داشتم با همسرم حرف ميزدم در مورد دوستش که به تازگی خانه ايی خريده بود و بانک موافق کرده که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
يک چند روزيه که سرم بشدت شلوغه  دوست داشتم مطالب اين وبلاگ رو به روز کنم ولی مگه ميشه؟ هوا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
اين روزها بحث داغی که زياد می شنويم يا می خونيم برنامه انرژی هسته ايی ايران هست چيزی که برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
                                      وداع   ميروم خسته لب و افسرده و زار سوی منزلگه ويرانه خويش به خدا می برم از شهر شما دل شوريده و ديوانه خويش   می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید