# وبلاگ
    من اين شعر سهراب رو خيلی دوست دارم   روزيخواهم آمد و پيامي خواهم آورددر رگ ها ، نور خواهم ريختو صدا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
هيچ ربطی به باغبونی من نداره ولی خيلی دوستش  ميدارم    افسرده از این عشق رسوا میرومدلخسته از این بار غمها میرومتنها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
يک چند روزيه که سرم بشدت شلوغه  دوست داشتم مطالب اين وبلاگ رو به روز کنم ولی مگه ميشه؟ هوا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید