بسیار آسان است که تمامی جهان را دوست داشت

مشگل واقعی عشق ورزیدن به یک انسان حقیقی است.

/ 0 نظر / 4 بازدید