آسيابخانه

ما را به اين آسيابخانه نياورده اند

که سنگ چرخان را تماشا کنيم

 

سنگ چرخان را نشانمان می دهند

تا از در ديگر

سپيد و شکسته

بيرونمان کنند.

 

حافظ موسوی

/ 0 نظر / 5 بازدید