هر روز صبح وقتی از خواب  بلند ميشم و روز تازه رو شروع می کنم حالا يا تو خونه هستم و يا برای انجام کاری به بيرون ميرم تو دلم کلی حرف است برای نوشتن و تعريف کردن ولی نميدونم چرا نميرسم بيام اينجا بنويسم و  همينکه ميخوام شروع به نوشتن بکنم هيچی برای گفتن ندارم چون قبلا همه رو برای دلم گفتم و چيزی نميمونه برای آوردن به روی اين وبلاگ ... خوب اينم يک مدل وبلاگ نويسی است من قبلا برای دلم همه چی رو گفتم ...

/ 0 نظر / 10 بازدید