من کنار توام

امروز هوا شديد بارونی و گرفته است صبح زود از خواب بيدار ميشم مثل هر روز ولی برنامه خاصی ندارم که انجام بدم و بدتر از همه تنهايی منو خيلی آزار ميده... حالا اگر به جناب همسر اينو بگم باز ناراحت ميشه که من هستم تو خونه چرا تو ميگی تنهايی ولی او نميدونه يا نميخواد بدونه که بودن او با نبودنش تو خونه برای من تقريبا يکيه... البته اگر خونه نباشه خوب ميگم خونه نيست يک جور ديگه روزمو می گذرونم ولی وقتی خونه هست و بدون هيچ کلامی حرف با من خوب برای من مثل اينه که نيست (البته دفتر کار او توی خونه است ) ولی من دوستش میدارم هااااا... خوب ...بگذريم اين شعر مرحوم عمران صلاحی رو  خیلی دوست ميدارم.

من کنار تو ام

و تو به جست و جوی من

از هفت بام فرود می آيی

تو کنار منی

و من به جست و جوی تو

از هفت بيشه عبور می کنم

/ 0 نظر / 6 بازدید