این خیلی خوبه که ما آدما ظرفیت دل و روحمون بزرگ باشه ... یعنی میشه؟

/ 0 نظر / 6 بازدید