شب

شب چشمهای بسته ماست

آنگاه که به چراغانی

درون خود می نگريم.

la-nuit-magique-de-noel-75482.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید